Öğrenci Hareketliliği

Giden Öğrenci:

Seçim Kriterleri:
- Ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının 4 (dört) üzerinden en az 2,5 (iki buçuk) olması,
- Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının 4 (dört) üzerinden en az 3 (üç) olması.
- %50 Dil Puanı + %50 Not Ortalaması Ön lisans ve lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıfında okuyan öğrenciler ile hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemlerinde bulunan yüksek lisans ve doktora öğrencileri, esas eğitime başladıkları ilk yarıyıliçin bu programdan faydalanamazlar.

Burslar ve Katkı Payı
Öğrencilere değişim programına katıldıkları süre boyunca ödenecek burs tutarı, öğrenim için gidilen ülkenin ekonomik hayat standartlarına göre farklılaşmaktadır. Burslu Mevlana Değişim Programı öğrencisine, 5102 sayılı “Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs, Kredi Verilmesine İlişkin Kanun” uyarınca lisans öğrenimi gören öğrencilere ödenmekte olan aylık burs tutarının 3 katına kadar, YÖK Yürütme Kurulu tarafından belirlenen oranlarda burs ödenir. 2013 yılı için Kredi Yurtlar Kurumu aylık hibe miktarı 280 TL olduğundan bir öğrencinin alabileceği en yüksek hibe aylık 840 TL’dir. Mevlana Değişim Programı’na katılan öğrencilerin, öğrenim gördükleri süre içerisinde aldıkları diğer burslar ve krediler devam eder ve kendi yükseköğretim kurumlarına kayıtlarını yaptırarak ödemekle yükümlü oldukları katkı payı/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Öğrenciler, gidecekleri yükseköğretim kurumuna ayrıca eğitim-öğretim ücreti ödemezler. Öğrencilere yapılacak ödemelerde, burs miktarının %70'i aylıklar halinde ödenir. Öğrencinin geri kalan burs tutarının ödemesi, öğrencinin başarılı olduğu derslerin toplam kredisinin, almakla yükümlü olduğu derslerin toplam kredisine oranı esas alınarak yapılır.

Gelen Öğrenci:

Değişim programı kapsamında dünyanın farklı coğrafyalarından Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarına gelen öğrencilere de YÖK Yürütme Kurulu tarafından belirlenen oranlarda burs ödenir. 2013 yılında Kredi Yurtlar Kurumu hibesinin 2 katının ödenebileceğine dair görüşler olduğundan gelen öğrenciye ödenecek aylık hibenin 560 TL olması beklenmektedir.

  • Erasmus +
  • Bologna Süreci
  • Erasmus +Gençlik Projeleri
  • Farabi
  • Mevlana
  • Uluslarası Öğrenci
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik